Bethelkerkgemeente Ede

Bethelkerk

Leerdienst 2 oktober

Zondagmiddag 2 oktober wordt in de reeks leerdiensten gewijd aan het Apostolicum aandacht gevraagd voor de artikelen over de hemelvaart en het ‘zittende aan de rechterhand van God’: 18e en 19e zondag van de Catechismus. Dr. J. van Eck, voorheen te Ede en nu te Lexmond, gaat hierin voor. Stof tot voorbereiding en verdieping is hier te downloaden.

Puber in Huis!?

puber in huisIn het nieuwe seizoen willen wij 3 avonden organiseren voor ouders met pubers. De eerste avond zal zijn op dinsdag 25 oktober 2016. De focus van deze avonden zal met name liggen op hoe je als ouders kan communiceren met je puberzoon, of –dochter. Wat kunnen en mogen wij van onze pubers verwachten en waar kun je als ouder rekening mee houden? Het doel van deze avonden is vergroten van inzicht, het uitwisselen van ervaringen en herkenning vinden bij elkaar. Noteer vast in je agenda:

25 oktober om 20.00 uur in de Bethelkerk.

Een hartelijke groet van Elsbeth Stijf, Maria Vlot en Jetty Bins

Discipelschap

discipelschapOok dit seizoen wordt er een leeskring theologie georganiseerd.

Onderwerp van bespreking is het boekje "Discipelschap; een theologische peiling", verschenen onder redactie van dr. Bert de Leede en prof. Dr. Herman Paul.

Lees meer!

Mannen onder elkaar,

in het spitsuur van het leven

vriendschap handenIn de Bethelkerk zien we elkaar als gemeente elke zondag. Een diversiteit aan gemeenteleden bij elkaar, met allemaal hun eigen zorgen en dingen waar men zich mee bezig houdt.

Wij merken als ervaringsdeskundige een specifieke groep gemeenteleden op: Mannen in het spitsuur van het leven. Loodgieter of notaris, accountant of timmerman, misschien (even) (nog) helemaal niet (meer) aan het werk, huisman of juist vaak weg van huis. Heel divers, maar een eigenschap gemeen: we zijn mannen, en we zijn op weg.

Maar wat komen we tegen? En hoe kan ons geloof daarbij helpen?

Lees meer!

 

De Kerkdienst

torenElke zondag zijn er kerkdiensten in de Bethelkerk. Wij komen samen om onze drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest te eren in gebed, Woord en zang.
  • De ochtenddienst is om 9.30 uur
  • De middagdienst is om 17.00 uur

Lees meer